Pomyślne uruchomienie w zakładzie klienta urządzenia SUT-2000 o wydajności 2000 kg/h dla PVC. Odległość transportowania 30 m. Wysokość transportowania 8 m.

sut2000 big