Pomyślne uruchomienie w zakładzie naszego klienta stacji załadunku worków BIG BAG (projekt realizowany wspólnie z firmą HYDRAPRES MT).

Wydajność urządzenia 25 ton/h (25 worków o masie 1 t w ciągu godziny).

Stacja BB 25