Pomyślne uruchomienie stacji odważania porcji w zakładzie w USA

Zakres realizowany przez naszą firmę obejmował:

  • Wykonanie urządzeń dozujących porcje o wielkości 1-100 kg.
  • Wykonanie układu wysuwającego zbiornik z przygotowaną porcją surowca nad formę
  • Wyposażenie zbiornika buforowego w zawór umożliwiający sterowanie szybkością zasypu formy
  • Montaż i próby zaoferowanych urządzeń w zakładzie generalnego wykonawcy w Polsce