Pomyślne uruchomienie stacji transportu i załadunku PVC.

Zakres realizowany przez naszą firmę obejmował:

  • Wykonanie urządzeń transportujących PVC z hali do stacji załadunku cystern.
  • Montaż i uruchomienie zaoferowanych urządzeń
  • Wydajność układu transportu pneumatycznego przekroczyła 4000 kg/h.

sut 4000 1a sut 4000 2