Pomyślne uruchomienie stacji odważania porcji w zakładzie w USA

Pomyślne uruchomienie stacji transportu i załadunku PVC.

Uruchomienie instalacji transportu i dozowania skrobi i talku składającej się z następujących urządzeń:

Pomyślne uruchomienie stacji dozowania trotylu.

Pomyślne uruchomienie w zakładzie naszego klienta stacji załadunku worków BIG BAG (projekt realizowany wspólnie z firmą HYDRAPRES MT).

Pomyślne uruchomienie w zakładzie klienta urządzenia SUT-2000 o wydajności 2000 kg/h dla PVC. Odległość transportowania 30 m. Wysokość transportowania 8 m.