Separator wszystkich metali SC przeznaczony jest do oddzielania porcji tworzywa sztucznego, zanieczyszczonego wtrąceniami metalowymi, przed podaniem do układu uplastyczniającego maszyny przetwórczej. Szczególną przydatność wykazuje w procesach wykorzystujących recycling tworzyw, ze względu na stosunkowo duże ilości występujących tam zanieczyszczeń. Separator może być instalowany w układach przesypu grawitacyjnego, bezpośrednio nad zasypem maszyny, w jej obrębie bądź przy młynkach.

Urządzenie reaguje na wszystkie metale (żelazne i nieżelazne) oraz inne ciała przewodzące prąd.

pdfPobierz kartę katalogową pdf  4.59MB